ECOVAST Hrvatska sekcija | Print |

Hrvatska sekcija ECOVAST-a osnovana je 1993. do kada je djelovala putem članstva u središnjici. Osnovna aktivnost usmjerena je na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske. Djeluje putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja, prakse.

Opis djelovanja udruge: Svrha i područje djelovanja udruge: Hrvatska sekcija Europskog vijeća za sela i male gradove (ECOVAST) osnovana je 1993. kao nacionalna sekcija međunarodnog ECOVAST-a. Udruga djeluje na cijelom području Hrvatske i povezuje članove, stručnjake i sve zainteresirane, kao i predstavnike institucija, državnih uprava, te regionalnih i lokalnih samouprava, u svrhu cjelovitog i održivog razvoja i zaštite baštine na ruralnom području.

Ciljevi udruge: Promicanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, ekoloških, socijalnih, gospodarskih vrednota, kao i cjelovitog razvoja sela i malih gradova.

Vizija / program:
-    unapređivanje dobrobiti manjih gradova i sela, te očuvanje njihove prirodne i povijesne baštine;
-    podizanje svijesti o vrijednostima i potencijalu vlastitoga ruralnog prostora;
-    podizanje znanja i svijesti o europskom vrijednosnom sustavu ruralnih prostora i aktivnosti;
-    pomoć pri formuliranju i provođenju lokalnih ruralnih i okolišnih politika, programa i akcija;
-    promoviranje ECOVAST-a kao nevladine organizacije usmjerene na ruralne prostore na kojima postoji manjak takvih udruga;
-    izrada i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova;
-    priređivanje znanstvenih i stručnih skupova;
-    međunarodna razmjena iskustava;
-    usklađivanje aktivnosti i suradnja s drugim sudionicima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
-    druge djelatnosti vezane uz informacije, komunikacije, edukaciju i sudjelovanje u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.

 

Veći projekti i skupovi hrvatske sekcije ECOVAST-a:

- Obnovimo i očuvajmo Vinicu (priznanje Državne uprave za zaštitu okoliša)

- Strategija za ruralnu Europu (u sklopu projekta središnjice, tiskana publikacija)

- Putovima baštine – S obje strane rijeke Kupe (postavljeno 17 interpretacijskih tabli, tiskana brošura)

- Identifikacija i valorizacija krajobraza područja Makarska – Biokovo (tiskana publikacija)

- Međunarodna konferencija "Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine", Samobor, 2007.

- Međunarodna konferencija "Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji" (Mošćenice, 2009.)

- Međunarodna radionica "Krajolik Hrvatskog zagorja - Prošlost, stanje, perspektive" (Tuheljske Toplice, 2010.)

- Međunarodni znanstveno-stručni skup "Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijesnih gradova - Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića" (Ivanić-Grad, 2011.)

- Stručni skup "Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina" (Nin, 2012.)

- Projekt "Lički Osik - prostorni identitet planiranog grada" (Lički Osik, 2013.)

- Stručni skup "Kreativno korištnje potencijala malih gradova" (Ogulin, 2014.)

- Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup "Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica" (Općina Bistra, 2018.)

Višegodišnji projekt ASSET (Akcija za podupiranje europskih malih gradova i trgovišta), u okviru kojeg se provodi projekt Mali gradovi Hrvatske.

 

Udruga surađuje s nevladnim udrugama, institucijama, pojedincima, državnom upravom, regionalnim i lokalnim samoupravama, te na međunarodnom planu osobito sa PREPARE (Partnerstvo za ruralnu Europu).

 


Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Froudeova 78,
10 020 Zagreb
Hrvatska / Croatia

OIB: 36183614872
Broj upisa u Registar udruga Republike Hrvatske:  00000587
Broj upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO): 0168472


 

 

Last Updated on Sunday, 17 January 2021 08:25