Skup "Projekti razvoja etno-eko sela"

Program „Etno eko sela“ pokrenula je Splitsko-dalmatinska županija 2005. godine. Ovim programom predviđeno je poticanje obnove raseljenih i zapuštenih sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u cilju stvaranja etno-eko sela i obogaćivanja turističke ponude županije. Programom županija bespovratnim sredstvima sufinancira obnovu raseljenih i zapuštenih sela, a sredstva se, između ostaloga, mogu koristiti i za izradu geodetskih i konzervatorskih podloga, izradu katastra građevina, detaljnih planova uređenja ili urbanističkih planova uređenja, izradu projekata modela upravljanja i/ili revitalizacije etno-eko sela i slično. U program je uključeno tridesetak sela i naselja s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Skup PROJEKTI RAZVOJA EKO -ETNO SELA održava se u sklopu sajma GAST u Splitu.

Tema:
Etno-eko sela su potencijalno jedan od najkonkurentnijih oblika ruralnog turizma koji se naslanja na tradicionalnu arhitektonsku baštinu, očuvanu prirodu, tradicionalne hrvatske proizvode, povratak domicilnog stanovništva u zapuštena sela, oživljavanju tradicijske proizvodnje i obrta te obnovi tradicionalnih dalmatinskih kuća,  zadružnih domova, škola, crkava, kapela i ostalih objekata.
Projekti Etno-eko sela nastavljaju se uz potporu EU fondova. Kako do bespovratnih sredstava, kako naći najbolji model upravljanja selom i kako kapitalizirati uloženo saznajte na ovoj konferenciji.

Program:
10.00 Splitsko-dalmatinska županija- pozdravni govor i otvaranje skupa
10.15 Splitsko-dalmatinska županija; Stella Joško, Voditelj odsjeka za turizam, UO za pomorstvo i turizam
10.35 Institut za turizam; Renata Tomljenović, Viši znanstveni suradnik
10.55 Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel Split; Sanja Buble, konzervatorica savjetnica
11.15 Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj SDŽ; Mihaela Tomašević: Adriahistorical lands
11.35 Grad Hvar, Pjerino Bebić, gradonačelnik
11.50 Zagrebačka banka
12.05 Zdravi grad, Ranko Milić, dopredsjednik i voditelj programa
12.20 Predstavnik Općine Podstrana
12.30 Odlazak na tehnički izlet u Podstranu

Vrijeme održavanja:
četvrtak, 22.03.2012. 10.00 -12.00 Projekti Etno-eko sela

Mjesto održavanja:
Prezentacijska dvorana Gast (paviljon 1), Žnjan, Split

Organizatori:
Splitsko-dalmatinska županija
Sajam d.o.o.

Više informacija:
http://www.gastfair.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=112

 

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija