Position paper u sklopu PREPARE suradnje

PREPARE je platforma zajedničke suradnje ECOVAST-a, Forum Synergies i još jedanaest nevladinih organizacija i udruga iz Hrvatske, Češke, Estonije, Finske, Mađarske, Latvije, Litve, Poljske, Slovačke, Slovenije i Švedske.

U sklopu PREPARE platforme pripremljen je zajednički Position paper koji se tiče redefiniranja zajedničke europske poljoprivredne politike za razdoblje nakon 2013. godine.

O stajalištu se raspravljalo na nedavnom sastanku Organizacijske skupine u Krakovu i emailom, a konačni oblik dao mu je Michael Dower.

Sažetak Position papera dostavljen je Europskoj komisiji.

Više o PREPARE network: www.preparenetwork.org


Download:

PREPARE Position paper (na engleskom jeziku, pdf, 52 kB)
PREPARE Position paper Summary (na engleskom jeziku, pdf, 16 kB)

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija