Ažuriranje podataka o članstvu

U tijeku je ažuriranje baze podataka o članovima ECOVAST-a.
Mole se svi članovi koji to još nisu učinili, da u što skorijem roku (a najkasnije do 31. ožujka 2010. godine) uplate članarinu za 2010. godinu.

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija