Imamo novi transakcijski račun

 

Hrvatska sekcija ECOVAST-a ima novi transakcijski račun: 

IBAN HR6123600001102909545 (Zagrebačka banka)

Molimo da sve buduće uplate vršite na ovaj transakcijski račun.
Prethodni račun se više ne koristi.

 

(ožujak 2021.)

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija