Održana godišnja (izborna) skupština - Izvješće

Godišnja skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a za 2014. godinu održana je 14. siječnja 2015. u Zagrebu u prostorima ZgForum-a. Budući da je od izbora članova Upravnog odbora, predsjednika, podpredsjednika, tajnika i blagajnika proteklo dvije godine ovo je, sukladno Statutu Hrvatske sekcije ECOVAST-a, bila izborna skupština.

Predsjednik Upravnog odbora Nikša Božić predstavio je Godišnje izvješće o radu Hrvatske sekcije ECOVAST-a u 2014. godini. U izvješću je dan uvodni pregled rada udruge, podaci o članstvu i organizacijskoj strukturi, podaci o provedenim projektima, pregled sudjelovanja na skupovima, publikacija i prisutnosti u medijima, podaci o suradnji s međunarodnim udrugama i mrežama, o komunikaciji s članovima i javnošću te drugi podaci o radu udruge. Godišnje Izvješće o radu te Financijsko izvješće za 2014. godinu jednoglasno su prihvaćeni.

Na Skupštini su pokrenute aktivnosti za izmjenu Statuta udruge. Razlozi za izmjenu su usklađenje s novim Zakonom o udrugama te pojedine odredbe Statuta koje dovode do nepotrebne složenosti rada udruge. Formirana je radna grupa za izmjenu Statuta te je načelno dogovoreno održavanje tematskih sastanaka Upravnog odbora u ožujku i svibnju ove godine. Održavanje Skupštine udruge na kojoj će se donijeti izmjene Statuta načelno je planirano u rujnu.

U nastavku rada pokrenut je postupak izbora predsjednika, dopredsjednika, članova upravnog i nadzornog odbora, tajnika i blagajnika udruge. Sadašnje vodstvo udruge izabrano je na Skupštini održanoj u Ninu 2012. godine. Prijedlog za reizbor članova upravnih tijela za sljedeće dvogodišnje razdoblje jednoglasno je prihvaćen te vodstvo udruge ostaje nepromijenjeno:

Članovi Upravnog odbora: Nikša Božić (predsjednik Upravnog odbora), Biserka Bilušić Dumbović (dopredsjednica), Tihana Stepinac Fabijanić (dopredsjednica), Valerija Kelemen Pepeonik, Jasenka Kranjčević, Aleksandar Lukić, Ratko Vučetić.

Tajnik: Ives Vodanović
Blagajnik: Branka Širinić
Savjet: Željka Čorak, Vida Pust Škrgulja
Nadzorni odbor: Nada Bakula, Majda Rubić, Snježana Žigman

Na Skupštini su ukinute radne grupe formirane na skupštini održanoj 2010. godine: radne grupe za međunarodnu suradnju, suradnju s domaćim udrugama, za male gradove i krajolik, za male gradove i sustav prostornog uređenja, zatim radne grupe za  kulturni turizam, ruralni i regionalni razvoj, razvoj i vođenje projekata i financije te radne grupe za publikacije i suradnju s medijima.

Nikša Božić zahvalio je članovima na dosadašnjoj suradnji i ukazanom povjerenju za još jedan mandat.

U nastavku je predstavljen prijedlog Plana rada za sljedeću godinu. I u ovoj godini nastavio bi se rad na projektu „Mali gradovi“. Planiran je odlazak na Skupštinu europskog ECOVAST-a što će se održati u Češkoj krajem ožujka ili u travnju ove godine. Planirano je i aktivno uključivanje u organizaciju i provedbu prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta što ga organizira Hrvatska mreža za ruralni razvoj čiji je ECOVAST član.

Plan rada za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.

 

Zahvaljujemo Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada i njegovim djelatnicima koji su omogućili održavanje Skupštine u prostorima ZgForuma.

 

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija