Predstavljamo: Odbor regija EU

 

 

Odbor regija relativno je nepoznata institucija Europske unije koja je postala veoma važna stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora 2012. godine. Članica Hrvatske sekcije ECOVAST-a Majda Rubić predstavlja nam ovo savjetodavno tijelo Europske komisije. Upravo je Odbor regija tema njene nedavno objavljene knjige "Odbor regija u oblikovanju EU zakonodavstva".

Odbor regija zastupa interese nacija, regija, gradova, općina i bliži je europskim građanima od drugih institucija braneći javni interes više od Europke komisije kojoj je narav nadnacionalna jer djeluje isključivo u interesu Unije. Parlamentarni zastupnici pak ne predstavljaju države iz kojih dolaze, organizirani su djelovati u političkim grupama na razini EU, dok Odbor regija nadzire primjenu načela supsidijarnosti te zahtijeva i formalno priznanje regionalnih i lokalnih uprava da bi im određene nadležnosti pripale ili ostale.

Odbor regija je glasnik regija i gradova u Europskoj uniji, a čine ga 353 člana - predstavnika iz 28 zemalja EU-a koji su izabrani na regionalnoj i lokalnoj razini. U sklopu Odbora djeluje i šest povjerenstava koja su nadležna za zapošljavanje, stručno osposobljavanje, ekonomsku i socijalnu koheziju, socijalnu politiku i zdravstvo; zatim za obrazovanje i kulturu; zaštitu okoliša, klimatske promjene i energiju; prijevoz i transeuropsku mrežu te povjerenstvo zaduženo za civilnu zaštitu i službe od općeg interesa;

U drugoj polovici 2013.g. Litva je preuzela predsjedanje Unijom i voditelj njihovog izaslanstva predložio je donošenje mišljenja Odbora regija o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u promicanju mjera za energetsku učinkovitost u socijalnim stanovima i privatnim kućanstvima te o boljem planiranju i potrošnji u okviru nove financijske perspektive. Lokalne vlasti postati će ključni pokretači u politici razvoja i Odbor u svojoj Rezoluciji o političkim prioritetima za 2014.g. poziva da ga se izvješćuje o sporazumima o partnerstvu, o integriranom urbanističkom planu za EU, o ruralnom razvoju unutar reformirane Zajedničke poljoprivredne politike i novim makroregionalnim strategijama.

Jedna od zapaženih inicijativa Odbora regija odnosila se na "Farmaceutski paket mjera", koji se odnosi na više propisa Europske komisije koji su regulirali određene farmaceutske proizvode i njihovo stavljanje na tržište. Mišljenje o"Farmaceutskom paketu mjera" izradila je članica švedske delegacije Odbora regija (Susanna Haby) kada je Švedska preuzela predsjedanje EU-om. Značaj ovog predmeta općenito, mogao bi se očitovati po pitanju donošenja mjera kojima se utvrđuju visoki standardi kakvoće i sigurnosti lijekova.

Zbog brojnih mišljenja koje je na EU zakone donio i koja imaju odjeka na zakonodavstvo članica EU, inzistira da ga se kategorizira ne više samo kao savjetodavno tijelo Komisije, Vijeća i Parlamenta već kao instituciju koja sudjeluje u oblikovanju EU zakonodavstva.

Potrebno je i korisno istraživati značaj i rad Odbora regija u regionalnoj politici u koju uključuje lokalne i regionalne vlasti kao ravnopravne partnere institucijama EU-a.

Hrvatsko izaslanstvo u Odboru regija ima 9 članova i toliko zamjenskih članova, vodi ga gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel, a članovi su Nikola Dobroslavić, Danijel Marušić, Predrag Štromar (župani), Snježana Bužinec, Bruno Hranić (općinski načelnici), te Jelena Pavičić Vukičević i Ivan Jakovčić (članovi Skupštine Grada Zagreba odnosno Istarske županije) dok se deveti član još nije imenovao. Članovi Odbora trebaju biti politički delegirani na izbore u svojim regionalnim ili lokalnim sredinama koje će pet godina predstavljati u Uniji, ai prestankom njihovog mandata automatski im prestaje i članstvo u Odboru regija.

Link: Službena stranica Odbora regija EU

 

Pripremila: Majda Rubić

Mr.sc. Majda Rubić diplomirana je pravnica, članica Nadzornog odbora HS ECOVAST-a. Zaposlena je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, u državnoj službi s dugogodišnjim iskustvom na poslovima stručne analize nacionalnog i EU zakonodavstva.

Objavila je knjigu "Zaštita nacionalnog blaga u svjetlu EU prava", a prošle godine je u izdanju izdavačke kuće Jesenski i Turk objavljena i njena knjiga "Odbor regija u oblikovanju EU zakonodavstva".

 

 

Last Updated on Sunday, 09 February 2014 18:01
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija