Projekt Baština - Pokretač razvoja

 

Projekt Baština - Pokretač razvoja, područje Dubrovnika i Boke Kotorske – zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom provodi se u okviru programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU. Hrvatska sekcija ECOVAST-a u projektu sudjeluje kao suradnička organizacija. Rad na projektu počeo je u ožujku 2013. godine i trajat će 23 mjeseca.

Glavni partneri u projektu su:
- Općina Tivat
- Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

Partneri:
- nevladina organizacija EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora
- Kulturno zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva iz Tivta
- DUNEA - Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije

Suradnici:
- Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore
- SEE Heritage mreža (Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope)
- Konzervatorski odjel u Dubrovniku
- Hrvatska sekcija ECOVAST-a - Europskog vijeća za sela i male gradove
- Centar za Regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija

Opći cilj projekta „Baština - Pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju suradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prijenos znanja i aktivnosti na podizanju razine svijesti.

Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje suradnje i umrežavanje različitih zainteresiranih dionika na polju zaštite, planiranja i upravljanja prirodne i kulturne baštine kroz zajedničke aktivnosti na primjeni novih metodologija na prekograničnom području Dubrovnika i Boke Kotorske. Projekt također ima za cilj proširiti profesionalno znanje i povećati svijest građana o tome kako se baština može koristiti kao pokretač razvoja.

Glavne aktivnosti koje će se realizirati tokom projekta obuhvaćaju:
- Organiziranje obuka za predstavnike stručnih službi: Obuka o procjeni kulturnog krajolika i upotrebi novih tehnologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom; Obuka o GIS sustavima za analizu krajolika;
- Organiziranje studijskog posjeta u Francusku za predstavnike iz Hrvatske i Crne Gore u cilju upoznavanja sa primjerima dobre prakse zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom;
- Izrada studija: Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom sa preporukama za njegovo unaprjeđenje; Studije prirodne i kulturne baštine i kulturnog krajolika na pilot zonama prekograničnog područja i Studije izvodljivosti za ekonomsku valorizaciju prirodne i kulturne baštine u pilot zonama prekograničnog područja;
- Izrada priručnika za primjenu novih metodologija na polju zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom;
- Organiziranje manifestacije „Dani krajolika prekograničnog područja”;
- Kreiranje i distribucija zajednickog informativno/promotivnog materijala prirodne i kulturne baštine područja Dubrovnika i Boke Kotorske

 

Više informacija na internetskoj stranici projekta http://www.bastina.me/

 


Projekt „Baština - Pokretač razvoja” provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA, Mjera 1.1.: Zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, kulturnog i prirodnog naslijeđa).

 

Last Updated on Tuesday, 27 November 2018 11:22
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija