Inicijativa za zaštitu hrvatske glagoljaške baštine

 

Hrvatska je dogovorila zaštitu kulturne baštine koja je u statusu nacionalnog blaga sukladno čl. 42. SSP-a, a područje slobodne trgovine postupno se uspostavlja šest godina od stupanja na njegovu snagu (od 1.2.2005. do 1.2.2011. po čl. 15. SSP-a).  Pristupnim ugovorom Hrvatske s EU priznata je zaštita od zlouporabe kulturne baštine na tržištu samo i isključivo onih kulturnih dobara kojima je država priznala nacionalni značaj. Glagoljaška baština nije uključena na Listu nacionalnog blaga u Registru kulturnih dobara RH, a na kojoj je izdvojeno ukupno 42 kulturna dobra od kojih devet pokretnih pojedinačnih prema Strategiji zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine za razdoblje 2011-2015

S obzirom da je učinkovit sustav registracije kulturne baštine važan preduvjet za njenu zaštitu, a da je Staroslavenski institut 2009. godine predložio registraciju glagoljice Ministarstvu kulture o čemu se nitko do danas Institutu nije očitovao, radna skupina za zaštitu glagoljaške baštine sastala se 11. i 19. travnja ove godine. Hrvatsku sekciju ECOVAST-a u radnoj skupini predstavlja Majda Rubić koja je i jedna od pokretača inicijative za zaštitu glagoljaške baštine.

U rečenoj Strategiji Ministarstva kulture navode se kao i problemi nedostatak kriterija za postupke valorizacije nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja kulturnih dobara i nedostatna provedba i primjena zakonskih propisa u zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara, a da je baština temelj očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta te da je potrebna suradnja i vanjskih stručnjaka.

Tako su predstavnici Instituta za etnologiju i folkloristiku, Društva prijatelja glagoljice, Instituta za jezik i jezikoslovlje te HS ECOVAST-a nakon uspješne suradnje donijeli zaključak da će ravnateljica Staroslavenskog instituta podnijeti prijedlog za stavljanje glagoljice na Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara koji bi se nadovezivao na dopis Instituta iz 2009. te također, i prijedlog za stavljanje cjelokupne glagoljaške baštine na Listu kulturnih dobara od nacionalog značenja s prilozima o kontinuitetu glagoljice te vizualne materijale, sve to uz ispunjen oficijelni obrazac prijave za upis kulturnog dobra Ministarstva kulture.

Pripremila
Majda Rubić

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 21:34
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija