Anketa o istraživanju motivacije za seoskim turizmom u Hrvatskoj

 

Martina Lisičak je apsolventica na Veleučilištu VERN, smjer: Management održivog razvoja turizma. Za specijalistički diplomski stručni rad istražuje motivaciju za seoskim turizmom u Hrvatskoj i karakteristike putovanja. U istraživanju joj možete pomoći popunjavanjem online ankete.

Turizam se u Hrvatskoj odvija najvećim dijelom na obalnom prostoru i to u vrijeme glavne turističke sezone. Iako se u današnje vrijeme govori o produžetku turističke sezone te proširenju turističke ponude, ruralni prostor na obalnom i kontinentalnom prostoru Hrvatske, iako puni potencijala za ruralni turizam, nisu dovoljno iskorišteni u smislu ponude i potražnje. Rad je fokusiran na istraživanje o potražnji za ruralnim turizmom na kontinentalnom i obalnom prostoru Hrvatske i na mogući ekonomski prosperitet ruralnih prostora kroz planiranje razvoja ruralnog turizma.

Ova on-line anketa je u potpunosti anonimna, a podaci će se koristiti isključivo u svrhu izrade diplomskog rada Martine Lisičak.
Anketu možete popuniti ako kliknete na donji link. Za anketu je potrebno odvojiti oko 5 minuta.

 

Anketa o istraživanju motivacije za seoskim turizmom u Hrvatskoj i karakteristikama putovanja


Fotografija Question mark by Bilal Kamoon preuzeta sa servisa Flickr.
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija