Međunarodna konferencija povijesnih gradova u Dubrovniku, 4.- 5. listopada 2012.

 

- please scroll down for info in English! -

 

Međunarodna konferencija povijesnih gradova
Podupiranje pametnog i održivog rasta te rast uključivosti u povijesnim gradovima
Dubrovnik, 4. -  5, listopada 2012.


U organizaciji Grada Dubrovnika, udruge Heritage Europe u suradnji s Hrvatskom udrugom povijesnih gradova, Turskom udrugom povijesnih gradova i Vijećem Europe.

Ova konferencija će pružiti jedinstvenu priliku donošenja ključnih odluka raznim znanstvenicima i praktičarima s područja kulturne baštine, kao i akademika i profesionalaca koji rade na očuvanju povijesnih gradova, posebno gradova koji su upisani na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, kako bi razmijenili mišljenja i iskustva koja će pomoći utjecati na oblik buduće europske politike.

Konferencija je tematski usmjerena na nove Strategije EU-a 2020 za razdoblje 2013. – 2020. g. čija će politika odrediti način raspodjele europskih fondova – kao ključni izvor financiranja europskih povijesnih gradova.

Tri prioriteta EU strategije su:
- pametan rast: razvoj gospodarstva utemeljen na znanju i inovaciji,
- održivi rast: promicanje veće učinkovitosti resursa i zeleno konkurentnije gospodarstvo i
- rast uključivosti: poticanje visoke zaposlenosti  te gospodarstvo koje pruža socijalnu i teritorijalnu koheziju.
No, može li povijesni grad odgovoriti ključnim globalnim izazovima 21. stoljeća i pomoći osigurati održivi rast?

Ova konferencija će istražiti načine na koje povijesni gradovi mogu pridonijeti europskim prioritetima, a i predstavit će povijesni grad kao model za pametni i održivi rast te rast uključivosti s naglaskom na gospodarsko znanje, socijalnu koheziju i izazove klimatskih promjena.

To će:
-    pokazati praktične primjere  uspješnog rasta i regeneracije strategija velikih, srednjih i malih povijesnih naselja
-    iskoristiti iskustvo  brojnih europskih projekata i partnera i
-    prezentirati rad Saveza europske baštine u razvoju Strategije europske kulturne baštine koja pokazuje ekonomsku i socijalnu važnost povijesnog grada.


Kontakt:
Biserka Simatović, Grad dubrovnik, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more,
Branitelja Dubrovnika 7, 20000 Dubrovnik, Hrvatska;
Tel: +385 (0)20 638 209; Fax: +385 (0)20 351 819;
E-mail: bsimatovic(a)dubrovnik.hr

Mjesto održavanja konferencije:
Hotel  Libertas Rixos

Registracija:
Jelena Mrčela
Gulliver Travel, Obala Stjepana Radića 25, 20000, Dubrovnik, Croatia
T+ 385 20 410 816 F +385 20 410 899 M+385 91 603 5097
e-mail: jelena.mrcela(a)gulliver.hr
Rok za prijave: 15. kolovoza 2012.

Preuzimanje:
Detaljnije informacije i preliminarni program
Obrazac za registraciju

 


 

 

International Historic Towns Conference
Delivering Smart, Sustainable and Inclusive Growth in Historic Towns
October 4 - 5, 2012, Dubrovnik, Croatia


The stunning UNESCO world heritage city of Dubrovnik will provide an inspirational setting for delegates from across Europe and the world to come together and discuss at first hand the challenges and opportunities currently facing historic cities.

Organized by the City of Dubrovnik and Heritage Europe in partnership with the Croatian Association of Historic Towns, the Turkish Union of Historic Towns and The Council of Europe

This conference will provide a unique opportunity for key decision makers working in the field of cultural heritage, as well as academics and practitioners committed to the preservation of historic cities, particularly those cities inscribed on the UNESCO’s World Heritage List, to share views and experiences and help influence and shape future European Policy.

The conference theme focuses on the new EU 2020 strategy for 2013 -2020 - the policy that will determine the way the main European funds are allocated – a key potential resource for European Historic Towns

The 3 priorities of the EU strategy are:

- Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation.
- Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.
- Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial cohesion.
But can the Historic Town respond to the key global challenges of the 21st Century and help deliver sustainable growth?

This Conference will explore ways in which historic towns can and do contribute to these European priorities and will present the historic city as a model for smart, sustainable and inclusive growth focusing on the knowledge economy, social cohesion and the challenges of climate change.
It will:
•    Showcase practical examples of successful growth and regeneration strategies in large, medium and small historic  settlements
•    Draw on the experience of a number of European projects and partners
•    Present the work of the European Heritage Alliance in developing a European Cultural Heritage Strategy that demonstrates the economic and social importance of the historic city

Contact:
Biserka Simatović, Grad dubrovnik, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more,
Branitelja Dubrovnika 7, 20000 Dubrovnik, Hrvatska;
Tel: +385 (0)20 638 209; Fax: +385 (0)20 351 819;
E-mail: bsimatovic(a)dubrovnik.hr

Conference venue:
Hotel  Libertas Rixos

Registration:
Jelena Mrčela
Gulliver Travel, Obala Stjepana Radića 25, 20000, Dubrovnik, Croatia
T+ 385 20 410 816 F +385 20 410 899 M+385 91 603 5097
e-mail: jelena.mrcela(a)gulliver.hr
Deadline for registration: August 15, 2012.

Download:
Conference presentation and Preliminary programme
Registration formLast Updated on Thursday, 19 July 2012 20:00
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija