ECOVAST hrvatska sekcija

 

ECOVAST - European Council for the Village and Small Town (Europsko vijeće za sela i male gradove) osnovano je 1984. godine u svrhu unapređivanja dobrobiti seoskih zajednica i čuvanja ruralnog nasljeđa Europe.

Ciljevi ECOVAST-a su:
· podupirati gospodarsku, društvenu i kulturnu vitalnost, te identitet ruralnih zajednica širom Europe;
· osiguravati i poticati senzibilnu i maštovitu obnovu izgrađenog i prirodnog okoliša u takvim zajednicama.

ECOVAST International djeluje poput mreže koju čine članovi iz 20 zemalja Europe učlanjeni ili u središnjicu ili do sada formirane nacionalne sekcije (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Velika Britanija).

Hrvatska sekcija ECOVAST-a osnovana je 1993. do kada je djelovala putem članstva u središnjici. Osnovna aktivnost usmjerena je na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske. Djeluje putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja, prakse. Udruga djeluje na cijelom području Hrvatske i povezuje članove, stručnjake i sve zainteresirane, kao i predstavnike institucija, državnih uprava, te regionalnih i lokalnih samouprava, u svrhu cjelovitog i održivog razvoja i zaštite baštine na ruralnom području.

 

Aktualno:

Stručne tribine posvećene obnovi potresom pogođenih područja

 

U siječnju 2021. godine, na inicijativu Hrvatske sekcije ECOVAST-a, veliki broj udruženja, udruga, znanstvenih, muzejskih i drugih institucija uputili su Apel za sveobuhvatan, uključiv i znanstveno utemeljen pristup obnovi potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije. Apel je do sada podržalo više od 1000 pojedinca, udruga i ustanova.

U travnju 2021. godine Hrvatsko etnološko društvo, Hrvatska sekcija ECOVAST-a, Društvo povjesničara umjetnosti i Društvo "Terra banalis" pokreću seriju stručnih tribina o obnovi i oporavku potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije s ciljem otvaranja javnog i stručnog dijaloga, razmjene znanja i iskustava te formuliranja stručnih smjernica za sustavnu i cjelovitu obnovu i revitalizaciju prostora temeljenu na maksimalnom očuvanju baštine i identiteta prostora. Takav pristup nužno uključuje kvalitetan i suvremen pristup baštini te uvažavanje najboljih međunarodnih praksi, standarda i preporuka.

Predviđene teme tribina su:
• Obnova povijesnih građevina i kulturno-povijesnih cjelina nakon katastrofa
• Očuvanje baštine i rad kulturnih ustanova nakon katastrofa
• Mali povijesni gradovi Banovine/Banije
• Izazovi opstanka i razvoja ruralnog prostora
• Interdisciplinarna metodologija rada na regeneraciji prostora i zajednica

Opširnije o stručnim tribinama

 

Ostale novosti i zanimljivosti pratite na našoj stranici na Facebooku:


Hrvatska sekcija ECOVAST-a prisutna je na društvenoj mreži Facebook gdje redovito objavljujemo informacije o radu sekcije, kao i obavijesti o zanimljivim događajima (seminari, konferencije, radionice) koji su bliski temama ruralnog razvoja i malih urbanih centara.

Pozivamo Vas da pratite vijesti i novosti i putem te platforme. Za pregledavanje stranice Hrvatske sekcije ECOVAST-a ne morate imati korisnički račun na Facebooku.

Stranica Hrvatske sekcije ECOVAST-a na Facebook-u.

 

 

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija